Polityka prywatności

Używając naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Rozumiemy dużą odpowiedzialność związaną z ich przechowywaniem i przetwarzaniem i staramy się jak najlepiej je zabezpieczyć i dać Ci nad nimi kontrolę.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć jakie dane zbieramy, jak nimi zarządzać, eksportować i jak je usunąć. Nie jest ona źródłem Twoich (usługobiorcy, klienta czy też po prostu użytkownika Sklepu internetowego www.dzieciecepokoje.pl) obowiązków.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest ROOVEN INT ltd. ,  152 KEMP HOUSE CITY ROAD, EC1V-2NX LONDON. Company numer 08187295 W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres mailowy kontakt@dzieciecepokoje.pl lub na numer telefonu: +48 730 921 727 dostępnym w dni powszednie w godzinach 08:00 – 16:00

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Informacje ogólne:

Korzystanie z naszego sklepu internetowego (dalej zwany także stroną lub serwisem) pod adresem www.dzieciecepokoje.pl jego usług lub usług z nim powiązanych może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych. Pobierane dane wykorzystujemy jedynie do tych celów, o których Cię poinformowaliśmy. To Ty decydujesz, jakie dane udostępniasz.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

– prowadzenia procesu sprzedaży (dane podawane obowiązkowo, co wynika z zapisów zawieranych umów pomiędzy Tobą, a sklepem, art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Środowisko informatyczne

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, ochroną przed nadużyciami i atakami, testami zmian w systemach informatycznych czy wykrywaniem nieprawidłowości.

Proces sprzedaży

Aby zrealizować Twoje zamówienie, a więc zapisy wynikające z zawieranej między nami, a Tobą – konsumentem – umowy, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe. Możemy też wymagać od Ciebie dodatkowej zgody na przekazanie tych danych naszym partnerom, z uwagi na specyficzne usługi, które mielibyśmy dla Ciebie zrealizować – np. jeśli jesteś zainteresowany indywidualną zabudowa od stolarza, Twoje dane przekażemy naszemu partnerowi, który specjalizuje się w tych sprawach.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy lub realizowania usługi pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa/ usługa nie może zostać wykonana. Jeśli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy/ usługi, nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). W pozostałych przypadkach podanie danych nie jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.

W związku z wykonywaniem zawartej z nami umowy, z uwagi na przepisy prawa podatkowego, będziemy przetwarzali Twoje dane przez okres 6 lat. W pozostałym zakresie będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych.

Prywatność osób poniżej 16 roku życia

Oferowane przez nas produkty i usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 16-go roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe osób poniżej 16-go roku życia, wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i naszych partnerów/ podwykonawców:

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli zgoda ta była podstawą prawną do ich przetwarzania
  • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przeniesienia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Dane takie będziemy przetwarzać dalej w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony ku temu powód

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych użytkowników. Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@dzieciecepokoje.pl